Telefon » +420 602 156 600

FQ Qmtrin® Quantum Harmony je přístroj, který využívá nejnovější vědecké a fyzikální teorie a poznatky k obnovení a nastolení harmonie, k hubení patogenů, k detoxikaci a regeneraci. Součástí FQ Qmtrin® je i frekvenční přístroj na principu plazmového generátoru jako oblíbeného prostředku pro frekvenční terapie. Konstrukce FQ Qmtrin® je však zcela odlišná a nesrovnatelná.

FQ Qmtrin® Quantum Harmony nevysílá žádné rušivé nebo dokonce škodlivé nosné nebo pomocné signály nebo záření.

FQ frequency generator Qmtrin® se vydal mnohem dál, než původně uvažoval objevitel plasma generátoru Dr. Rife. Oblast působení FQ Qmtrin® Quantum Harmony je mnohem širší a především působí komplexně i v nesrovnatelně vyšších a nesrovnatelně jemnějších vrstvách a strukturách. Dosahuje až do dosud nedostupných oblastí.

Oblast působení FQ Qmtrin® se nachází v jiné oblasti a na jiné úrovni a přesahuje a převyšuje oblast působení dosud používaných plasma generátorů nebo zapperů, nebo terapie pomocí homeopatik a informatik.

FQ Qmtrin® Quantum Harmony nemá za cíl pouze hubit patogeny, to by bylo málo, i když prospěšné. FQ Qmtrin® působí komplexně od samé podstaty, od nejvyšších, od nejjemnějších struktur, od kvantového pozadí, přes jednotlivé složky (hormony, imunita,..), až k nejhrubším složkám (likvidace patogenů, detoxikace,…) jako celku. Tím je zajištěna jeho vysoká účinnost.

Harmonizuje, slaďuje, likviduje patogeny, detoxikuje, aktivně využívá biorezonanci, řeší psychosomatiku.

FQ Qmtrin® eliminuje disharmonie způsobené přetížením např. toxiny a patogeny, přetížením psychickým, fyzickým, ale i společenským. Likviduje patogeny, detoxikuje, vede k aktivaci a k využití regeneračních procesů, odolnosti, ale i ke schopnosti adekvátně reagovat na vnější podněty a situace včetně náročných a krizových.

Konkrétní průběh, rozsah a projevy působení jsou rozdílné. Někdy jsou intenzivní, jindy pozvolné a závisí na daném případu a aktuálním stavu. Vedou například k pocitu projasnění a zpozitivnění života, ke snazšímu hledání řešení a mnoho dalšího.

Frekvenční generátor FQ Qmtrin® Quantum Harmony sice vychází z dobře známých fyzikálních jevů, staví však mimo to na nejnovějších vědeckých teoriích vesmíru, na kvantové a především na holografické teorii.

Prozkoumání, pochopení a využití nejnovějších teorií přináší obrovskou revoluci v pohledu na vesmír a na možnosti, kterými disponujeme. Frekvenční generátor FQ Qmtrin® Quantum Harmony integruje v sobě tyto nejnovější poznatky, čímž dosáhl velmi vysoké účinnosti a efektivity.

 

Všechny přístroje či postupy uvedené na tomto webu nenahrazují odbornou lékařskou péči, proto nemohou být použity k potvrzení, vyvrácení ani stanovení diagnózy a slouží pouze jako informační pomůcka pro nastavení změn životního stylu.

Toto pracoviště není lékařským zařízením.