Telefon » +420 602 156 600

OBERON TITANIUM QUANTUM - přístroj, který pracuje na bázi biorezonance.

Tento přístroj byl původně vyvinut pro komplexní a přesné vyšetření kosmonautů. Sleduje tělesný stav prostřednictvím změn vlnových charakteristik tělesných tkání. Stav orgánu vyhodnocuje tím, že rezonančně zesiluje vyzařovaný signál vyšetřovaného orgánu.

Každý orgán a každá buňka má své charakteristické oscilace, které jsou uloženy v paměti počítače a mohou být zobrazeny jako graf. Rovněž tak každý patologický proces má svůj charakteristický graf. 

Vyšetření pomocí biorezonančního přístroje Oberon Titanium je bezbolestná a neinvazivní metoda prospěšná Vašemu zdraví, vhodná pro všechny věkové kategorie včetně malých dětí.

Díky němu se dozvíte, jaká zátěž mikrobiální, parazitární či chemická trápí Vaše tělo, v jakých orgánech se soustředí a co způsobuje Vaše zdravotní obtíže.

Počítačová podpora diagnostiky nenahrazuje vyšetření klasické medicíny, avšak umožňuje určit bio-energetický stav každého orgánu na základě elektromagnetických impulsů, jež jsou jeho přirozenou charakteristikou.

Počítačová analýza dovoluje scanovat tkáňové řezy i jednotlivé buňky a tím přesně zjistit nejen druh poruchy, ale i její příčiny. Každý orgán, tkáň, buňka má svůj charakteristický elektromagnetický impuls, stejně tak jako je mají i patologické procesy, paraziti, bakterie, viry a další patogeny.

Jako prevence může být nepostradatelný pro všechny, kteří chtějí předejít vážným a plíživým nemocem, jež se v těle vyvíjí mnohdy celý život nepozorovaně a s malými příznaky. Pomocí Oberonu se stanete pozorovateli vlastních vnitřních životních pochodů a potvrdíte si správnost svého životního stylu a každodenní volbu v otázkách výživy své i svých dětí.

Kompletní testování organismu přístrojem Oberon Titanium Quantum?

  • neinvazivní a bezbolestné vyšetření
  • jeden z nejmodernějších přístrojů svého druhu

Ukázka výstupů přístroje Oberon

Jak to probíhá?

Testování nebolí a je bezpečné. Provádí se prostřednictvím senzorů. Pro malé děti je k dispozici specialní senzor v podobě speciálního náramku. Vyšetření se provádí v sedě, klient se nesvléká ani není prosvěcován.

Prevence je základ

Základem pevného zdraví je včasná a přesná diagnóza. Mnoho lidí začíná řešit svůj zdravotní stav až na základě různých příznaků. Mnohdy zcela opomíjejí rodinnou anamnézu, tedy vrozenou dispozici. Na boj s nemocí pak už často bývá pozdě. Víte-li předem příčinu problému, můžeme se od začátku zaměřit na jeho zkoumání a diagnostiku tím zacílit a zkrátit.

Frekvenční diagnostika a terapie je ideální pro všechny, kteří milují aktivní život a nehodlají se ho vzdát ani v pozdním věku. Oberon Titanum Quantum je nejen světovou špičkou v diagnostice, ale rovněž umožňuje i terapii (metaterapie a wellness harmonizace).

Další informace k přístroji:

graf výsledků

Jak píše MUDr. Miroslav Pekárek ve své knize Tajemství života a naděje o biorezonanční diagnostice a terapii. "Zánět zjistíme patologickými frekvencemi a vysíláním harmonizujících frekvencí ty patologické eliminujeme a tím léčíme." To je základ biorezonance.

  • Oberon pracuje na principu takzvané oscilační terapie. Přístroj rozliší fyziologické signály od patologických, patologické změní na fyziologické a navrátí je zpět do těla pacienta. Tím dochází k harmonizaci celého organismu a k úpravě a posílení regulačního systému.
  • Oberon umožňuje vyhodnotit (podobně jako přístroj EAV) procentuální účinnost daného léku či potravinového doplňku.
  • Přístroj dokáže upozornit na disharmonii v organizmu na základě poruchy energie a určit tak nemoc několik měsíců dopředu.
  • Spektrální analýza magnetických polí mozku je světovou pokrokovou informační technologií. V současném světě neexistuje nic srovnatelného.
  • Oberon - Titanium patří v celostní a přírodní medicíně k nejmodernějším přístrojům.
  • Oberon Titanium Quantum je jedním z výstupů kosmického výzkumu ruského institutu praktické psychofyziky.

Všechny přístroje či postupy uvedené na tomto webu nenahrazují odbornou lékařskou péči, proto nemohou být použity k potvrzení, vyvrácení ani stanovení diagnózy a slouží pouze jako informační pomůcka pro nastavení změn životního stylu.

Toto pracoviště není lékařským zařízením.