Telefon » +420 602 156 600

Jaký je rozdíl mezi celiakií a alergií - nesnášenlivostí lepku?

Projevy mohou být velmi podobné, řešení je u obou stejné, vynechání lepku ze stravy. Při celiakii jde však o život. Při alergii si život „jen“ zbytečně znepříjemňujeme. Zajímá vás rozdíl?

Celiakií je nazýváno autoimunitní onemocnění charakterizované tvorbou protilátek proti buňkám tenkého střeva. Tento nežádoucí proces závisí na příjmu potravy obsahující lepek.

Celiakie není onemocnění vznikající pouze v dětském věku. U dětí jsou její příznaky jen snáze rozpoznatelné, zatímco v pozdějším věku probíhají často skrytě a nevýrazně, to také komplikuje diagnózu. Celiakie se může projevit i kdykoliv v dospělém věku, často mezi 20. - 30. rokem věku.

Vznik a rozvoj celiakie podmiňuje přítomnost lepku (glutenu) v konzumované potravě v kombinaci se senzitivním organismem člověka.

Průběh a příznaky celiakie

    • Celiakie je autoimunitní onemocnění, které vzniká důsledkem reakce organismu na přijatý lepek, přesněji jeho součást alfa-gliadin.
    • Tato reakce je provázena tvorbou protilátek, které poškozují, buňky sliznice tenkého střeva (enterocyty). Na střevní sliznici pak dochází ke změnám – atrofii střevních výběžků (klků).
    • Narušení funkce tenkého střeva se projevuje nedostatečným vstřebáváním tuků, bílkoin a také některých vitamínů a minerálních látek, železa apod. V důsledku toho vzniká řada dalších onemocnění např. osteoporóza apod.
    • U neléčených pacientů se také později může objevit nedostatek laktázy a laktózová intolerance (nesnášenlivost mléčného a později i řepného cukru).

Příznaky celiakie mohou být různé, někdy mohou být jen nevýrazné, nebo atypické, což může být značný problém pro určení správné diagnózy – to je problém především u dospělých jedinců, kdy jsou tyto příznaky mylně diagnostikovány a léčeny jinak. Klasické příznaky lze pozorovat především u dětí.

Patří sem například: celkové neprospívání, zpomalení růstu, zastavení váhového přírůstku, bolesti a vzedmutí břicha. Může se objevit stolice s vyšším podílem tuků, případně průjmy. Postupně se vyvíjí bílkovinná podvýživa a poměrně často je přítomna také chudokrevnost.

Duhringova choroba

Existuje i forma celiakie, označovaná jako Duhringova herpetiformní dermatitida. Ta se odlišuje od ostatních forem zcela typickým příznakem, kterým je výsev puchýřkovitých ložisek na kůži. Tato forma předpokládá menší, spíše místní postižení sliznice tenkého střeva. Obdobně, jako ostatní formy, je ale jejím hlavním znakem intolerance glutenu.

Proč nelze celiakii přehlížet

Další komplikací celiakie je zvýšené riziko vzniku nádorových onemocnění. Ta vznikají právě v závislosti snížené funkce imunitního systému společně se zvýšenou střevní propustností. Nejčastěji jde o karcinom jícnu či žaludku, nebo zhoubný lymfom střeva.

Alergie neboli nesnášenlivost lepku

Alergie na lepek se po požití jídla s obsahem lepku může projevit velmi podobně jako při celiakii. Například nevolností, křečemi, nadýmáním a průjmem, ale na rozdíl od celiakie nedochází k poškození sliznice tenkého střeva. Alergie – nesnášenlivost lepku se však dlouho nemusí projevovat vůbec. Jedná se o skryté – latentní příznaky např. kožní problémy, častá nemocnost, průjmy, občasné bolesti břicha, zahlenění apod. Často řešíme tyto problémy jiným způsobem a spojitost s lepkem jim vůbec nepřikládáme.

Další související onemocnění

Člověk, který o své nemoci neví a celý život konzumuje stravu obsahující lepek, je více ohrožen rakovinou tlustého střeva, mohou se vyskytnout i problémy s anemií, osteoporózou, zvýšenou kazivostí zubů, bolestmi kloubů, depresí nebo únavou.

Celiakie i alergie na lepek mají shodné řešení – vyřazení lepku ze stravy a zařazení bezlepkových potravin.